ליקויים ב-87 מתוך 114 פנצ'ריות שנבדקו במבצע אכיפה

ביום שלישי, (25/09/2007) ערכה המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה מבצע ארצי לאכיפת החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים בבתי עסק לממכר ותיקון צמיגים. במסגרת המבצע ביקרו מפקחי המשטרה הירוקה ב- 114 פנצ'ריות, במהלכם קיבלו בעלי העסקים הסבר ודף מידע על החוק החדש ונבדק אופן מילוי הוראות החוק, בעיקר בהיבט של אחסון נאות ופינוי מסודר של צמיגים משומשים.

במהלך המבצע נמצא כי לאחר שלושה חודשים מכניסת החוק לתוקף, במרבית הפנצ'ריות החל איסוף צמיגים ישנים על ידי יבואני הצמיגים או יצרן הצמיגים (אליאנס) בהתאם לחוק, אם כי לא תמיד בתדירות מספקת. עובדה זו מעודדת ביחס למצב שהיה לפני כניסת החוק, ומראה ניצנים של הסדרת נושא פסולת הצמיגים. יחד עם זאת, עדיין ברוב הפנצ'ריות 87 - מתוך 114 - נמצאו ליקויים בעיקר באופן אחסון הצמיגים המשומשים.

בעלי הפנצ'ריות בהם נמצאו ליקויים קיבלו מנציגי המשרד להגנת הסביבה התראה בה נדרשו לתקן את הליקויים שנמצאו. כנגד בעלי עסקים שלא יפעלו כנדרש יחלו הליכי אכיפה ובמקרה הצורך יוגשו כתבי אישום. העונש המקסימאלי במקרה של הרשעה הוא קנס בגובה של עד 67,300 ₪ ליחיד וכפל קנס לתאגיד.

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא מסר, שלאור התוצאות וחשיבות יישום החוק לניקיון המדינה, בכוונתו להנחות את המשטרה הירוקה שבמשרדו להרחיב את הפעילות לפנצ'ריות בהן לא נערכו ביקורים וכן לחזור ולפקח על הפנצ'ריות שקיבלו התראות כל זאת כדי להביא למצב בו צמיגים משומשים מאוחסנים ומטופלים כנדרש באופן שימנע מטרדים לסביבה, ובעיקר, אחסון הצמיגים באופן שימנע הצטברות מים המהווים בית גידול ליתושים.

רקע:
בתחילת יולי 2007 נכנס לתוקפו החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, שמטרתו להסדיר סילוק ומחזור של צמיגים משומשים, באופן שימנע את המפגעים הסביבתיים הכרוכים בהשלכה לא מסודרת של הצמיגים ולחיסכון בחומרי גלם. בחוק נקבע כי יצרני ויבואני הצמיגים יהיו אחראים לאסוף את הצמיגים מהפנצ'ריות לאחר גמר השימוש בהם ולהעבירם למחזור. בנוסף לאחריות על יבואני ויצרני הצמיגים מטיל החוק אחריות על בעלי עסקים לממכר ותיקון צמיגים לאחסן צמיגים בצורה שתמנע הצטברות מים ומפגעים סביבתיים, ומחייב אותם לפנות את הצמיגים באופן סדיר אל יבואני ויצרני הצמיגים כך שלא ייווצרו מאגרי צמיגים גדולים.