רק 1% מהנסיעות מדי יום מתבצעות באוטובוס

על-פי הנתונים, המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גדלה הנסועה השנתית (קילומטראז') בישראל מאז 1990 ב-132%, ועמדה ב-2006 על 43.2 מיליארד ק"מ אותם ביצעו כל כלי הרכב המנועיים. אלא שהנסועה השנתית באוטובוס צמחה בתקופה זו ב-16% בלבד, ועמדה על כ-397 מיליון ק"מ בלבד. יש לציין כי בתקופה זו גדלה מצבת כלי הרכב ב-114%.

ארגון "אדם, טבע ודין" טוען כי המשתמשים ברכב פרטי אינם נושאים במלוא העלות הסביבתית של השימוש במכונית. בנוסף, נטען כי קיים פיתוח עודף של תשתיות כבישים, במקום פיתוח תשתיות לרכבות, רכבות קלות, וכו'. עוד אומרים בארגון כי מדיניות השכר במגזר הציבורי מעודדת בפועל רכישת כלי רכב פרטיים

בדיון היום קראו ''אדם, טבע ודין'' למדינה לנקוט במספר צעדים לקידום תחבורה בת-קיימא ולמזעור ההשלכות השליליות על הסביבה ובריאות התושבים בישראל. על הרשויות המקומיות לפתח ולקדם סלילת שבילי אופניים להתניידות ירוקה בתוך העיר. וכן עידוד מציאת מקורות אנרגיה חלופיים לתחבורה כמו ביו-דיזל ואתנול, הפולטים כמות מזהמים מופחתת. כמו כן סובר הארגון כי בישראל פועלים יותר מדי גופי תכנון, בעלי סדר עדיפויות עצמאי - מע"צ, נתיבי איילון, כביש חוצה ישראל, נת"ע, רכבת ישראל ואחרים.

בין השאר מצוינת מערכת המיסים בישראל כאמצעי לקידום אג'נדה סביבתית, הקמת רשות מטרופולינית לתכנון תחבורה (רשות שתכלול בין השאר גם נציגי אקדמיה וציבור), שדרוג מערך התחבורה הציבורית, הגבלת שימוש בכלי רכב ישנים ומזהמים, מדיניות חניה לעידוד שימוש בתחבורה ציבורית ועוד.

למרות האמור, יש לציין כי בחלק מהנקודות אותן מעלה הארגון, דווקא החלה הממשלה לפעול. בנובמבר האחרון, אימצה הממשלה החלטה להקדם תחבורה נקייה. בנוסף אימצה הממשלה לאחרונה את מסקנות ועדת מיסוי ירוק, שקבעה תמריצים לרכישת כלי רכב ידידותיים לסביבה, וכן לדלקים "ירוקים". גם בנושא התחבורה הציבורית החלה הממשלה לפעול, וזאת כאשר בתחילת ינואר אימץ משרד התחבורה חלק ממסקנות ועדת סדן, שבחנה דרכים לקידום התחבורה הציבורית.

בנוסף, הטענה כי מדינת ישראל משקיעה סכומי כסף גדולים יותר בתשתית כבישים מאשר ברכבות, אינה נתמכת על-ידי נתון כלשהו בשנים האחרונות. כך גם לגבי הפניית אצבע מאשימה כלפי משתמשי רכב פרטי, בדרישה כי יהיו אחראים כלכלית לנזק הסביבתי שגורמים כלי הרכב שברשותם, תוך התעלמות מרמת מיסוי על רכישת רכב, מהגבוהות בעולם. עורכי הדו''ח מצביעים על מספר כשלים במדיניות התחבורה בישראל הגורמים להידוק התלות בנפט, בעיקר העדפה ברורה לתחבורה פרטית וקידום תשתיות המשרתות אותה. זאת במקום לקדם את התחבורה הציבורית - בכלל זה רכבת, רכבת קלה ורכבת תחתית.

יושבי ראש השדולה הסביבתית ח"כ הרב מלכיאור וח''כ ד''ר דב חנין הביעו תמיכה בעמדת אט''ד ואף ציינו כי הנתונים המוצגים בדו"ח ''מפחידים ומראים כי תחבורה פרטית עולה למדינה גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה בריאותית''. "ישראל פונה לכיוון ההפוך מהעולם'', הוסיפו, ''במקום ללכת לכיוון הנכון של צימצום תחבורה פרטית והשקעה רבה יותר בתחבורה ציבורית פונה ישראל לכיוון ההפוך. יש לפתח מנגנונים לצמצום השימוש ולהתייעלות אנרגטית''.

שר התשתיות בנימין (פואד) בן אליעזר, שנכח בדיון, קרא לעידוד שימוש באנרגיה מתחדשת. ''כיום המשק בישראל מתבסס על 50% פחם, 40% גז טבעי ו 10% אנרגיה מתחדשת, אמר והוסיף כי משרדו שואף ''להגדיל את השימוש באנרגיה מתחדשת ל 20%. במקביל יש צורך לפעול למען התייעלות אנרגטית במשק הביתי ובתעשייה".

בהתייחסם לצעדים שנקטו משרדי הממשלה, אומרים באדם, טבע ודין כי אין בכך די. "יוזמות אלו, מבורכות ככל שתהיינה, עדיין אינן מיושמות באופן מלא... צעדים אלו אינם מספיקים ובוודאי שאינם מהווים פתרון כולל, רחב היקף וארוך טווח, כנדרש אל מול חומרת הבעיה".

הח"כ דב חנין, יו"ר השדולה הסביבתית-חברתית, טוען כי מצב התחבורה הציבורית בישראל הוא תוצאה של הזנחה רבת-שנים: "המגמה הכללית בתחום התחבורה היא שלילית - יש עלייה עקבית בנסועה בתחבורה הפרטית, וירידה עקבית בשימוש בתחבורה ציבורית. זו תוצאה של הזנחה רבת-שנים של התחבורה הציבורית, שהפכה להיות כלי תחבורה לא נוח, לא ידידותי וקשה לשימוש".

בסיכום הדו"ח, מונה הארגון מספר צעדים שיש ליישם בטווח הזמן המיידי: הפנמת כל העלויות החיצוניות הנגרמות בגלל זיהום אוויר ע"י גביית מס כדי לתמרץ שימוש בכלי רכב נקיים, הקמת רשויות מטרופוליניות לתכנון תחבורה, הקטנת כדאיות השימוש ברכב פרטי ועידוד נסיעה משותפת ("קאר-פול"), שדרוג מערך התחבורה הציבורית, הגבלת השימוש בכלי רכב ישנים ומזהמים, שאינן עומדים בתקני זיהום מתקדמים ומדיניות חנייה שתעודד שימוש בתחבורה ציבורית.

הארגון טוען כי יש להטיל אגרות גודש בהתאם לשעות הנסיעה ובנוסף למסות כלי רכב ודלקים בהתאם לרמת הזיהום ולהגדיל משמעותית את המס שמשלמים עובדים המקבלים רכב צמוד מהעבודה ("שווי שימוש"). על-מנת לעודד אזרחים לנטוש את הרכב הפרטי, מציע הארגון לבצע תכנון משולב של שימושי קרקע ותחבורה. כך למשל, אפשר להפחית את תקני החנייה בערים הגדולות, וכן לפתח תשתיות לכלי תחבורה ידידותיים לסביבה, כמו אופניים.

כמו כן מסביר הארגון כי בכדי להפוך לחלופה אמיתית לכלי רכב פרטיים, יש לקדם ולהשקיע במערך התחבורה הציבורית. הצעדים המוצעים - תכנון יעיל של קווים, שילוביות בין אמצעי תחבורה ציבורית שונים (אוטובוסים, רכבות, מוניות, וכו'), וכן שיפור תדמית התחבורה הציבורית. בנוסף ממליץ הארגון על עידוד השימוש בתחבורה הציבורית, במקום בכלי רכב פרטיים. למשל, באמצעות הפסקת בניית חניונים חדשים במרכזי ערים, והעלאת ארנונה לתושבים עם מספר כלי רכב פרטיים.

מאדם, טבע ודין נמסר: ''היום, כאשר חג החירות עומד לפתחנו, קוראת אדם, טבע ודין לממשלה להתחקות אחר מקורותיו של חג זה, לחסוך את הצורך ללכת כאבותינו ארבעים שנה במדבר ולחתור ככל יכולתה להשגת חירות אנרגטית למדינת ישראל''.