מהפכה בתחום החשמל בישראל: מעכשיו כל אחד יכול לייצר חשמל בבית ולמכור אותו לחברת החשמל

הרשות לשירותים ציבוריים אישרה בהתאם למדיניות שר התשתיות הלאומיות, בנימין (פואד) בן אליעזר, תעריפים והסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למתקנים קטנים לצריכה עצמית, כך שכל תושב ישראל יוכל למכור חשמל "ירוק" לחברת החשמל בתעריף מיוחד: החזר של 2.01 שקלים עבור כל קילווואט לשעה (קוט"ש) מיוצר. בדרך זו יחזיר היצרן החדש את ההשקעה בבניית המערכת בתוך כ- 7 עד 10 שנים. עד היום תעריף צריכת החשמל, באמצעות תשתיות החשמל הקיימות, עמד על תשלום מצד הלקוח לחברת החשמל של 45 אג' עבור צריכת 1 קוט"ש חשמל.

בתערוכת ''קלינטק'', שנפתחה הבוקר, הודיע משרד התשתיות שבעתיד הקרוב כל אזרח שייצר חשמל על גג ביתו יהנה משימוש במנגנון תעריף מיוחד של המדינה: בעתיד הקרוב נוכל לקבל כסף בחזרה מחברת החשמל, עבור חשמל שנייצר על גגות ביתנו. צרכנים פרטיים שייצרו חשמל בעצמם בכמות הגדולה מצריכתם יוכלו למכור את העודפים לחברת החשמל. לשם כך אף תחויב חברת החשמל להתקין מונים מיוחדים דו-כיווניים בבתים, שיאפשרו למדוד את ייצור החשמל ואת צריכתו.

סך ההסדרה מוגבלת ל- 50 מגוואט במצטבר או עד 7 שנים - המוקדם מבניהם. על פי ההחלטה יהיו זכאים להשתתף בהסדרה הקיימת כלל צרכני החשמל בישראל, המחוברים לרשת וצורכים חשמל במתח נמוך ובמתח גבוה. גודל המיתקן לצרכן הביתי לא יעלה על 15 קילוואט ומתקנים לסקטור העסקי לא יעלו על 50 קילוואט.

התקנות החדשות נועדו לעודד התקנת מערכות סולאריות ביתיות. עם כניסתן לתוקף של התקנות יוכל כל אזרח להתקין על גג ביתו פאנלים סולאריים - תאים פוטו-וולטאים - שמייצרים חשמל מאנרגיה השמש. כל מי שיתקין מערכת שכזו יוכל להשתמש בחשמל שהוא מייצר, עד 50 מגאוואט, ולמכור את העודפים לחברת החשמל. ההחזר, 2.01 שקלים, כאמור, יהיה מובטח ל- 20 שנה ממועד חיבור המתקן לרשת ויעודכן אחת לשנה ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, שער הדולר ושער היורו. עסקאות מכירת החשמל של היצרנים הפרטיים לחברת החשמל יחוייבו במס.

לא רק צרכנים פרטיים ינצלו את השמש לייצור חשמל. לאחרונה הודיע שר התשתיות בנימין בן-אליעזר על תוכנית מקיפה להרחבת השימוש באנרגיה סולארית במסגרתה תקים ישראל 10 תחנות כוח סולאריות - אחת בכל שנה עד 2020. במסגרת התוכנית כבר פורסמו מכרזים להקמת שתי תחנות כוח סולאריות באשלים שבנגב - האחת בטכנולוגיה תרמו-סולארית בהספק של 250 מגהוואט והשניה בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק של 30 מגהוואט. בנוסף מתכנן המשרד להקים תחנת כוח סולארית גם בחבל אילות, בהספק של 250 מגהוואט.

עם יישום התקנות החדשות מצטרפת ישראל למדינות אחרות בעולם שמאפשרות ייצור חשמל ביתי. בגרמניה, יפן, איטליה, ספרד וארה"ב מעודדת הממשלה את הצרכנים הביתיים לייצר את החשמל שלהם באופן פרטי באמצעים לא מזהמים כמו פאנלים סולאריים או טורבינות רוח, ולמכור את העודפים לחברת החשמל המקומית, תוך שימוש בתעריפים מתמרצים. בכך מעודדות הממשלות גם ייצור חשמל נקי ולא מזהם, וגם חיסכון בחשמל ברמה הביתית.

ברשות לחשמל מציינים, כי הכוונה היא לעודד ייצור עצמי של חשמל מאנרגיות מתחדשות (רוח, שמש ומים). "המדיניות החדשה היא חלק מהתוכנית להסדרת תחום איכות הסביבה במשק החשמל, הנעשית בשיתוף משרדי התשתיות ואיכות הסביבה, ובהתאם למדיניות הממשלה לעודד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות", אמר יו"ר הרשות, דוד אסוס.

רקע:
נכון להיום רק כ-2 אחוזים ממשק החשמל בישראל מקורו באנרגיה מתחדשת. משרד התשתיות הציב בעבר יעד לפיו תפיק ישראל 5 אחוזים של חשמל ממקורות מתחדשים - אך לא עמד בו. בהמשך הודיע השר על יעד של 10 אחוז ניצול של אנרגיות מתחדשות עד 2020. על פי התוכנית החדשה רוצה פואד להרחיב ל-20 אחוז את שיעור ניצול האנרגיות המתחדשות במשק החשמל הישראלי.

לאחרונה הודיע השר בן אליעזר כי ירחיב את המנגנון הביתי לייצור חשמל פרטי ומכירתו לחברת החשמל גם לשימוש בטורבינות רוח, כך שיאפשרו לצרכנים פרטיים להקים לעצמם טורבינות רוח, ולמכור את החשמל שהם מייצרים ע"י השימוש בטורבינות הרוח לחברת החשמל. בנוסף מתכוון משרד התשתיות להקים תחנת כוח מאנרגיית רוח שתספק 300 מגה-וואט עד לשנת 2011.

ייצור חשמל לצריכה עצמית באמצעות מערכות קטנות - כמו דודי שמש וטורבינות רוח המותקנים על גגות ובחצרות בתים - נפוץ מאוד בעולם בשנים האחרונות. אולם לפי הערכות של מומחים לאנרגיה, ייצור חשמל לצריכה עצמית יתאים רק לחלק קטן מהצרכנים, בעיקר אלה המתגוררים באזור הנגב, בגלל הטמפרטורות הגבוהות - שיאפשרו ייצור חשמל סולארי, או ברמת הגולן, בזכות הרוחות החזקות, המאפשרות להפעיל טורבינות רוח. בנוסף , ההשקעה בהקמת המתקנים לייצור חשמל עצמי נאמדת בעשרות אלפי שקלים, ולא תתאים לכל צרכן.