הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק מיחזור פסולת אלקטרונית: יבואני מוצרי חשמל יחוייבו למחזר אותם

חוק מיחזור פסולת אלקטרונית אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. חוק זה יחייב את היצרנים והיבואנים לדאוג לאיסוף ומיחזור המכשירים האלקטרוניים המשומשים במקום שייזרקו לאשפה במקומות שונים באופן שמזהם את הקרקע ואת מקורות המים.

לפי החוק החדש, שייכנס לתוקף ב-2013, ניתן יהיה להטיל על היבואנים והיצרנים קנס של עד 3,000 ש"ח על כל טון של פסולת אלקטרונית שהיה צריך למחזר בהתאם ליעד ולא מוחזר. סכום הקנס יתחיל ב-2,000 ש"ח לטון עד סוף שנת 2015, יגדל ל-2,500 שקל לטון עד סוף שנת 2016 ומשנת 2017 יעמוד על 3,000 שקל לטון.

החוק קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני שנועדו לעודד שימוש חוזר בציוד זה, לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת ממוצרים אלקטרוניים אלו, למנוע את הטמנתם בקרקע ולהקטין את המפגעים הסביבתיים והבריאותיים הנוצרים מטיפול לא ראוי בפסולת ציוד אלקטרוני.

החוק מבוסס על עיקרון מרכזי של "אחריות יצרן מורחבת" לפיו מוטלת האחריות על היצרן או היבואן של הציוד לטפל בפסולת הנוצרת מציוד אלקטרוני שהוא משווק ולשאת בעלות הכרוכה בכך. חוק זה מהווה צעד נוסף במדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת מוצקה ומצטרף להסדרים קיימים ובהם: חוק האריזות, חוק לסילוק ומיחזור צמיגים, העלאת היטל הטמנה באתרי פסולת, פיקדון על מכלי משקה, וכן הסדרים להפרדת פסולת במקור בבתי התושבים.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי חוק מיחזור פסולת אלקטרונית אושר פה אחד בכנסת בקריאה שניה ושלישית וכי מוצרי החשמל המשומשים ייאספו מבתי הצרכנים או ירוכזו במרכזי מיחזור עירוניים.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן הסביר: "החוק החדש ירחיב את מהפיכת המיחזור המתחוללת בימים אלה. החוק מיישם עיקרון של צדק חברתי סביבתי, כך שהחברות שמשדלות אותנו להחליף טלוויזיה, DVD ומוצרים נוספים בפרקי זמן קצרים יהיו אחראיות מעתה גם לאיסוף הפסולת שהן מייצרות ומיחזורה".

רקע:
מדי שנה מיוצרים בעולם מיליארדי מוצרים אלקטרונים ומאות מיליונים יוצאים משימוש במסגרת תוכניות שדרוג והחלפה. רק מיעוט מהמכשירים הישנים ממוחזר או מחודש ורובם מצטברים בערימות של זבל אלקטרוני מזהם ומסוכן. החברות מעודדות את לקוחותיהן לצרוך ולשדרג את המכשירים אבל לא מציעות תשתית לטיפול בפסולת האלקטרונית שנוצרת עקב כך ולכן רובה נקברת ויוצרת זיהום ומפגע סביבתי ובריאותי.

משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ-85,000 טון בשנת 2010 ושיעור הגידול בכמות הפסולת מסוג זה גבוה משיעור העלייה השנתי הכולל בכמות הפסולת המוצקה בישראל. בשורה של מחקרים שנעשו בעולם אשר בדקו אזורים בהם פסולת אלקטרונית טופלה בצורה בלתי ראויה נמצאו ריכוזים גבוהים של חומרים מסוכנים ומסרטנים בבני אדם, בבעלי חיים ובצמחייה.