משרד להגנת הסביבה הורה לחברת החשמל להפחית את השימוש בפחם

המשרד להגנת הסביבה הפעיל לראשונה את סמכויותיו ודרש מחברת החשמל לצמצם את השימוש בפחם בתחנת הכוח הממוקמת בחדרה ולהגדיל את השימוש בגז טבעי. במשרד הסבירו כי הדרישות לצמצום הפליטות והזיהום נדרשות בעקבות העיכוב של חברת החשמל בהתקנת הסולקנים והן ניתנו כתנאי לאישור הדחיה הנוספת שביקשה חברת החשמל במועד סיום התקנת הסולקנים ביחידות אלה.

על-פי התנאים החדשים שהציב המשרד לחברת החשמל יצומצם השימוש בפחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה בשנת 2016 בכ-8-10% אחוזים. המשרד דורש מחברת החשמל להפחית את השימוש בפחם ולצמצם את הפליטות לאוויר עד לרמה שוות ערך לזו הנדרשת בדירקטיבות האירופיות ולרמה שוות ערך ליחידות פחמיות עם סולקנים, כפי שמחוייבת חברת החשמל מתוקף הצו האישי.

במשרד להגנת הסביבה הסבירו כי כתוצאה מדרישת המשרד בשנת 2016 יוסטו כ-1.4 טרהוואט (כ-3% מסך הייצור של חברת החשמל) מייצור בפחם לייצור בגז טבעי וכתוצאה מהפחתה זו בזיהום האוויר תימנע תמותה מוקדמת של כ-25 בני אדם בשנה. החיסכון הכלכלי למשק כתוצאה מהסטת הייצור מפחם לגז יעמוד על 62.5 מיליוני דולר בעלויות חיצוניות.

השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, אמר: "זו הפעם הראשונה שהמשרד מורה לחברת החשמל להפחית את השימוש בפחם ונמשיך להפעיל את סמכותנו ולעשות זאת גם ביחידות אחרות. נפעל למצב בו חברת החשמל תשתמש במינימום הנדרש בפחם - כדי שהתחנות יזהמו כמה שפחות".

במשרד להגנת הסביבה פירטו כי הגבלת הפליטות בתחנת הכוח בחדרה היא צעד ראשון ובעקבותיו יוגבל השימוש בפחם גם בתחנת הכוח אשקלון, בשל עיכובים בלוחות הזמנים בהתקנת הסולקנים גם בתחנה זו. כמו כן ציינו במשרד כי משק החשמל בישראל הוא התורם המרכזי לזיהום אוויר משרפת דלקים. תחנות הכח הפחמיות בישראל אחראיות לכ-80% מסך זיהום אוויר ממשק החשמל. התקנת סולקנים בכל היחידות הפחמיות תמנע תמותה מוקדמת של 234 בני אדם בשנה ותצמצמם בעשרות אחוזים את פליטת מזהמי האוויר באזור חדרה ואשקלון.

מחברת החשמל נמסר: "חברת החשמל קיבלה הבוקר ביחד עם כלי התקשורת את דרישות הרגולציה. החברה תפעל על פי הנחיות הרגולטורים, בהתאם לחוק ולנהלים".