אודות

"...בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך..." (קהלת רבא)

"שמירה על כדור הארץ" , "איכות הסביבה", "אפקט החממה" ועוד, הם מושגים חדשים החוזרים ונשמעים שוב ושוב באזני כל. נושא איכות הסביבה הוא אחד הנושאים החשובים העומדים בראש סדר העדיפויות של מדינות רבות בעולם. גם בישראל עולים נושאי איכות הסביבה, כמו איכות האוויר, פסולת, מיחזור, שימור אתרי טבע ועוד, יותר ויותר, על סדר היום הציבורי.

הדרך לשינוי המצב הקיים אינו תלוי רק במקבלי החלטות, בהתחייבות מדינות וארגונים, אלא גם בהתנהגות הפרטים. בני אדם נדרשים לשינוי התנהגותי, לויתור על חלק מאורחות חייהם, ולהסתגלות להרגלים חדשים. בני אדם אינם אוהבים שינויים, הם מתקבעים בהרגליהם ובהתנהגויותיהם, אפילו אם אלה גורמים להם נזק.

המשבר הסביבתי הוא משבר חברתי ביסודו. הוא מתחיל בחוסר מודעות, נמשך בבעיית חינוך הציבור - ומחריף לנוכח גישת ה"סמוך", האופיינית לישראל. "כדור הארץ" ו"הסביבה" הם מקומות מרוחקים מדי עבור מרבית בני האדם וקל מאד לשקוע בתוך הסימטה הפרטית, במצוקות האישיות ובטרדות היומיומיות ולדחוק הצידה את החור באוזון.

נדמה שמעולם לא הייתה עדנה לשוחרי איכות הסביבה בישראל כמו בשנה האחרונה וכי הצבע הירוק חזר ללחיים, זהו לפחות הרושם שיוצרים אמצעי התקשורת. בחודשים האחרונים העיתונים מפיקים מוספים בנושאי איכות הסביבה, ואתרי האינטרנט שלהם מנופפים בדגלי מדורים "ירוקים". לפי מה שנחזה מאמצעי התקשורת, הציבור החל להתעניין בנושאים כמו אנרגיות מתחדשות, מחזור פסולת, זיהום אוויר, טיוב מים ואפילו הכנת קומפוסט.

העיסוק התקשורתי המוגבר בנושאי איכות הסביבה ובנושאי תזונה מעיד אולי דווקא על שפל. בראי המציאות המשתקפת מהנתונים הרשמיים והיבשים המצב הסביבתי בישראל לא היה מעולם גרוע יותר.

שמירה על הסביבה ואיכותה נדחקו, במשך שנים רבות, מסדר היום הציבורי והפרטי בישראל וכך גם מסדר יומו של המגזר העסקי. בשנים האחרונות, לאחר מספר משברים סביבתיים, לאחר שקמו גופים שחרטו על דגלם לקדם את הנושא, ובעקבות המודעות העולמית, הפכה איכות הסביבה לנושא שלא ניתן להתעלם ממנו, גם בישראל.

בארץ קיימות בעיות איכות סביבה רבות ומהותיות - ומודעות מעטה. בין הבעיות: החמרה בגירעון משק המים, הידרדרות איכות המים, עומס התחבורה ואופיו הגוררים זיהום אוויר והרס משאבים, חשיפה לשינויי אקלים הנובעים מאופי צריכת האנרגיה, משבר בסילוק פסולת, ביוב וחומרים מסוכנים, לחצי פיתוח המאיצים את היעלמות הטבע, הכחדת מינים והרס שטחים ואופק תכנון קצר ראות.

”הירוקים“ ולוחמי איכות הסביבה, נתפסים ולא במקרה, כיאפים, ליברלים ושבעים. בקרב אוכלוסיות לא מועטות העיסוק בשמירת כדור הארץ הוא לוקסוס של עשירים. לכן כה חשוב, שבמקום מרכזי תוצב גם העשייה החינוכית. אנו מאמינים כי נושא איכות הסביבה הוא נושא שיש להקדיש לו חשיבה גם במוסדות חינוך ובעיקר במוסדות להשכלה גבוהה.

כל ילד בכל משפחה, בכל גן ילדים ובכל בית ספר חייב לרכוש השכלה בתחום איכות הסביבה ושמירה על כדור הארץ. על המידע והידע להיות מתורגמים להתנהגויות כלומר למעשים מאוד ברורים. כך אולי, יגדל דור חדש שיהיה מחוייב יותר לערכים חדשים ערכי שימור כדור הארץ והסביבה ויפעל להטמעתם בהתנהגות האנושית.