RSS

איכות הסביבה: חוף הים

  • חוף נקי 2007 - סיכום שנתי ומבצעי ניקיון
    ממוצעי מדד "חוף נקי" לשנת 2007 מראים כי במחצית מהרשויות המקומיות החופיות נשמרו החופים הבלתי מוכרזים במצב ניקיון "נקי" ומעלה במרבית חודשי השנה. במקביל, נמשכים מבצעי ניקוי החופים גם בתום עונת הרחצה: תלמידי תיכון שובתים גוייסו למבצעי ניקוי חופים באשדוד ובנתניה.
  • הבעיה העיקרית של ים המלח: האדישות
    מפלס ים המלח צונח בהתמדה, הבולענים מאיימים להרוס את התשתיות הפיזיות והסביבתיות, פעילות המפעלים שסביבו מאיימת להציף את המלונות ואין בחינה רצינית של כל החלופות להזרמת מים לאגן, אבל הבעיה העיקרית של ים המלח היא העובדה שהאין גוף אחד שמרכז את הטיפול בעניין באופן מסודר.
  • חוק "הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק" עבר בקריאה טרומית
    לאחר שהובטחה לו תמיכת הממשלה, עבר בקריאה טרומית החוק להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק. עם כניסתו לתוקף יידרש הציבור לשלם שקל עבור כל שקית פלסטיק עם ידיות אותה נהג לקחת "בלי חשבון" בקופת המרכול. הכסף שייגבה יועבר לקרן לשמירה על הסביבה.