איכות הסביבה

תחום איכות הסביבה מתפתח כיום כערך חברתי וכנושא מרכזי בעולם. כחלק מהבנה גוברת של חשיבות משאבים עולמיים משותפים, זוכים נושאים כמו התחממות כדור הארץ וסחר גלובלי מודע-סביבה לסיקור נרחב בתקשורת, בקרב מקבלי החלטות ובמסגרות אקדמאיות ועסקיות כאחד. גופי השקעה רבים בוחנים את מחויבות העסק לסביבה, כאמת מידה להפחתת הסיכון בהשקעה. חברות יצרניות בינ"ל רבות החלו לפעול להפחתת זיהום האוויר, למחזור, הפחתת פסולת ועוד. כמעט כולן מדווחות על שיפור ביצועיהן הכלכליים כתוצאה ממחויבותן לסביבה ופועלות להרחבת מיומנות זו.

בארץ

משרד להגנת הסביבה הורה לחברת החשמל להפחית את השימוש בפחם
המשרד להגנת הסביבה מפעיל לראשונה את סמכויותיו ודורש מחברת החשמל לצמצם את השימוש בפחם בתחנת הכוח הממוקמת בחדרה ולהגדיל את השימוש בגז טבעי. על-פי התנאים החדשים שהציב המשרד לחברת החשמל יצומצם השימוש בפחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה בשנת 2016 בכ-8-10% אחוזים.

בעולם

2080: מחצית מאוכלוסיית העולם בלי מים לשתייה
מומחי מים ואקלים מאוניברסיטאות באסיה מתריעים על כך ששינויי האקלים מגבירים אירועים של בצורת, סופות חזקות ושטפונות, המפחיתים את כמות המים הנקיים הזמינים לאוכלוסיית העולם. עפ"י ההערכות תוך כ-40 שנה יוכפל מספר הסובלים ממחסור במים נקיים, ויעמוד על כ-2 מיליארד איש.
RSS

ציטוט

"...בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך..." (קהלת רבא)

שמירה על הסביבה ואיכותה נדחקו, במשך שנים רבות, מסדר היום הציבורי והפרטי בישראל וכך גם מסדר יומו של המגזר העסקי. בשנים האחרונות, לאחר מספר משברים סביבתיים, לאחר שקמו גופים שחרטו על דגלם לקדם את הנושא, ובעקבות המודעות העולמית, הפכה איכות הסביבה לנושא שלא ניתן להתעלם ממנו, גם בישראל.
בארץ קיימות בעיות איכות סביבה רבות ומהותיות - ומודעות מעטה. בין הבעיות האלה: ההחמרה בגירעון משק המים, הידרדרות איכות המים, עומס התחבורה ואופיו הגוררים זיהום אוויר והרס משאבים, חשיפה לשינויי אקלים הנובעים מאופי צריכת האנרגיה, משבר בסילוק פסולת, ביוב וחומרים מסוכנים, לחצי פיתוח המאיצים את העלמות הטבע, הכחדת מינים והרס שטחים ואופק תכנון קצר ראות המבטיח החמרת התהליכים בטווח הארוך.
המשבר הסביבתי הוא משבר חברתי ביסודו. הוא מתחיל בחוסר מודעות, נמשך בבעיית חינוך הציבור - ומחריף לנוכח גישת ה"סמוך", האופיינית לישראל.