RSS

איכות הסביבה: פוליטיקה

  • האם ישראל בשלה למפלגה ירוקה בכנסת?
    סוגיות איכות סביבה תופסות מקום גדל והולך בשיח הציבורי ובפעילות הפוליטית הכלל ארצית, וגורמים הפועלים לקדם סדר יום סביבתי מיוצגים בזירה הפוליטית המקומית והמוניציפלית, ועדיין אין בכנסת ייצוג למפלגה שנכנסה למשכן בזכות פעילותה בנושאי סביבה בלבד. האם לנצח יכריעו הביטחון והכלכלה את הבחירות?