RSS

איכות הסביבה: אסתרינה טרטמן

 • הבעיה העיקרית של ים המלח: האדישות
  מפלס ים המלח צונח בהתמדה, הבולענים מאיימים להרוס את התשתיות הפיזיות והסביבתיות, פעילות המפעלים שסביבו מאיימת להציף את המלונות ואין בחינה רצינית של כל החלופות להזרמת מים לאגן, אבל הבעיה העיקרית של ים המלח היא העובדה שהאין גוף אחד שמרכז את הטיפול בעניין באופן מסודר.
 • חוק "הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק" עבר בקריאה טרומית
  לאחר שהובטחה לו תמיכת הממשלה, עבר בקריאה טרומית החוק להפחתת השימוש בשקיות פלסטיק. עם כניסתו לתוקף יידרש הציבור לשלם שקל עבור כל שקית פלסטיק עם ידיות אותה נהג לקחת "בלי חשבון" בקופת המרכול. הכסף שייגבה יועבר לקרן לשמירה על הסביבה.
 • יום ים המלח
  בכנסת יציינו ביום ג' 17 בנובמבר את יום ים המלח. האירוע, אותו יזמה השדולה להצלת ים המלח בכנסת, יכלול דיון מומחים על מצבו של הים והחלופות לשיקומו, תחנך תערוכת צילומים של נופי ים המלח, וייחשף סטיקר להעלאת המודעות למצב הים.
 • ים המלח הולך ונעלם. הנזק המוערך מהיעלמות ים המלח - כ-90 מיליון דולר בשנה
  הנזק הכלכלי של הימנעות מכל פעולה להפסקת התייבשות ים המלח מוערך בכ-90 מיליון דולר בכל שנה - כך עולה מדו"ח שחיבר מוסד שמואל נאמן של הטכניון, ואשר יעלה לדיון ביום פעילות בנושא ים המלח בכנסת בשבוע הבא: לחלופה של הזרמת מים מהים התיכון יש יתרונות כלכליים וסביבתיים, ולחלופה של תעלה מים סוף יש יתרונות פוליטיים.
 • הציבור הרחב מוזמן לארבעה ימי מפגש מרתקים בארץ ים המלח - ארץ של תופעות טבע ייחודיות
  ים המלח - עבר הווה ועתיד בית הארחה "ארץ עין גדי", ים המלח בהשתתפות ח"כ אסתרינה טרטמן ויו"ר השדולה להצלת ים המלח