RSS

איכות הסביבה: כדור הארץ

 • פרויקט "שעת כדור הארץ"
  פרויקט "שעת כדור הארץ" נוצר בכדי לעורר את המודעות להתחממות הגלובלית. מדובר בפעולה פשוטה של כיבוי אורות למשך שעה אחת בלבד ובמסר חזק בדבר הצורך בנקיטת פעולות מיידיות לעצירת התחממות כדור הארץ. 20 ערים ברחבי העולם ייקחו חלק בפרויקט ב-2008
 • יום כדור הארץ הבינלאומי
  "יום כדור הארץ" מצויין בכל העולם משנת 1970 בכל שנה ב-22 לחודש אפריל כיום של מודעות לשמירה על כדור הארץ למען הדורות הבאים. אירועי יום כדור הארץ משמשים מוקד משיכה לאלפי אנשים ברחבי העולם, מפגש ושיח שנתי לעמותות סביבתיות, גופים ירוקים, אמנים ומיטב העוסקים בחשיבה סביבתית.
 • תחזית: פליטת ה-CO2 תגדל עד 2030 בכ-57 אחוז
  הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מעריכה שפליטות הפחמן הדו-חמצני בעולם יגדלו עד שנת 2030 בכ-57 אחוז לעומת שיעורי הפליטה בשנת 2005. סוכנות קוראת להפחית עד שנת 2050 את פליטת גזי החממה ב-50 עד -80 אחוז, כדי שהשינוי בטמפרטורות הגלובלית יוגבל לעלייה של 2-2.4 מעלות צלזיוס בלבד.
 • כחודש לאחר שאר העולם, שעת כדור הארץ גם בישראל
  הסיבה לדחייה קשורה לרצון לצרף ליוזמה כמה שיותר ערים בישראל. אשתקד השתתפה רק תל אביב ב"שעת כדור הארץ"; השנה, כדי שהיוזמה תכלול גם את ירושלים, חיפה, באר שבע וכפר סבא, היה צורך לדחות את האירועים ולקיים אותם באופן עצמאי.
 • משרד להגנת הסביבה הורה לחברת החשמל להפחית את השימוש בפחם
  המשרד להגנת הסביבה מפעיל לראשונה את סמכויותיו ודורש מחברת החשמל לצמצם את השימוש בפחם בתחנת הכוח הממוקמת בחדרה ולהגדיל את השימוש בגז טבעי. על-פי התנאים החדשים שהציב המשרד לחברת החשמל יצומצם השימוש בפחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה בשנת 2016 בכ-8-10% אחוזים.