RSS

איכות הסביבה: מעורבות

 • יום הניקיון הבינלאומי
  ביום שני הקרוב, י' בחשון ה'תשס"ח, 22 באוקטובר 2007, יתקיים יום הניקיון הבינלאומי בחסות ארגון "Clean Up The World". מבצע הניקיון יתקיים בעשרות מוקדים וישובים ברחבי הארץ וייטלו בו חלק מתנדבים מכל המגזרים- יהודים, ערבים, נוצרים ובדווים, תלמידי בתי-ספר, חיילים, חניכי תנועות נוער, סטודנטים, עובדי חברות שונות ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 • איך להציל את העולם?
  איך מתחילים "להציל את העולם"? באילו נושאים להתמקד תחילה ובאילו צעדים יש לנקוט בדחיפות? בניסיון אמיץ למדי לענות על השאלות הללו כינסה הרשות הבריטית הממשלתית לשימור הסביבה צוות מומחים שיחברו מסמך הכולל את 50 הפעולות הדחופות ביותר הנחוצות על מנת "להציל את העולם" - מהתמכרותנו לדלק ועד תרבות הצריכה.
 • פרויקט "שעת כדור הארץ"
  פרויקט "שעת כדור הארץ" נוצר בכדי לעורר את המודעות להתחממות הגלובלית. מדובר בפעולה פשוטה של כיבוי אורות למשך שעה אחת בלבד ובמסר חזק בדבר הצורך בנקיטת פעולות מיידיות לעצירת התחממות כדור הארץ. 20 ערים ברחבי העולם ייקחו חלק בפרויקט ב-2008
 • כחודש לאחר שאר העולם, שעת כדור הארץ גם בישראל
  הסיבה לדחייה קשורה לרצון לצרף ליוזמה כמה שיותר ערים בישראל. אשתקד השתתפה רק תל אביב ב"שעת כדור הארץ"; השנה, כדי שהיוזמה תכלול גם את ירושלים, חיפה, באר שבע וכפר סבא, היה צורך לדחות את האירועים ולקיים אותם באופן עצמאי.