RSS

איכות הסביבה: מפלס פני הים

  • מחקר: 21 ערים מרכזיות בעולם בסכנת הצפה
    מכון מחקר אמריקני מצא ש-21 מתוך 33 ערים גדולות ברחבי העולם נמצאות בסכנה אמיתית מפני עליית מפלס פני הים או אסונות טבע אחרים הקשורים לשינויי האקלים הגלובליים. מומחי אקלים טוענים כי התחממות כדור הארץ תגרום לעליית מפלס פני הים במשך מאות ואלפי שנים אם לא תצומצם פליטת גזי החממה.
  • יום ים המלח
    בכנסת יציינו ביום ג' 17 בנובמבר את יום ים המלח. האירוע, אותו יזמה השדולה להצלת ים המלח בכנסת, יכלול דיון מומחים על מצבו של הים והחלופות לשיקומו, תחנך תערוכת צילומים של נופי ים המלח, וייחשף סטיקר להעלאת המודעות למצב הים.
  • ים המלח הולך ונעלם. הנזק המוערך מהיעלמות ים המלח - כ-90 מיליון דולר בשנה
    הנזק הכלכלי של הימנעות מכל פעולה להפסקת התייבשות ים המלח מוערך בכ-90 מיליון דולר בכל שנה - כך עולה מדו"ח שחיבר מוסד שמואל נאמן של הטכניון, ואשר יעלה לדיון ביום פעילות בנושא ים המלח בכנסת בשבוע הבא: לחלופה של הזרמת מים מהים התיכון יש יתרונות כלכליים וסביבתיים, ולחלופה של תעלה מים סוף יש יתרונות פוליטיים.