RSS

איכות הסביבה: משרד התחבורה

  • יום התחבורה הציבורית
    הארגונים הירוקים יציינו את התחבורה הציבורית באירועים שונים. במרכז עת-ליה שבשכונת נווה צדק , רחוב אחווה 10 תל-אביב, תפתח היום ב- 18:00 תערוכת איורים לשיפור השירות בתחבורה הציבורית. התערוכה נערכת על ידי הארגונים "מגמה ירוקה", "אמנות למען איכות הסביבה" ,"ישראל בשביל אופניים" ו"החברה להגנת הטבע". המארגנים קוראים למשרד התחבורה ולחברות התחבורה, לשפר את השירות בתחבורה הציבורית.
  • מסתמן: אגרת כניסה למרכז תל-אביב לכלי רכב מזהמים
    יש לכם מכונית ישנה ומזהמת? בעתיד הקרוב ייתכן שתשלמו על הזכות להיכנס למרכז תל-אביב. משרד התחבורה מגבש בימים אלה תוכנית חדשה, לפיה בעלי כלי רכב מזהמים ישלמו אגרה בכניסה למרכז תל-אביב. על-פי התוכנית המסתמנת, יהיו תושבי תל-אביב פטורים מתשלום האגרה, ואילו תושבי אזורים סמוכים - שטרם הוגדרו - יהנו מהנחה בגובה 50%.
  • רק 1% מהנסיעות מדי יום מתבצעות באוטובוס
    מתוך סך הקילומטרים שעוברים הישראלים על הכבישים, משמש האוטובוס ל-1% בלבד. כך עולה מדו"ח שמפרסם הארגון הסביבתי "אדם, טבע ודין", הטוען כי ממשלת ישראל אחראית למשבר גדול בתחבורה ציבורית, ולתלות גוברת בנפט. עורכי הדו''ח מצביעים על מספר כשלים במדיניות התחבורה בישראל הגורמים להידוק התלות בנפט.