RSS

איכות הסביבה: עומס תנועה

  • מדינת ישראל הפכה לאוטוסטרדה אחת גדולה, צפופה ומזהמת
    דו"ח של החברה להגנת הטבע לרגל יום התחבורה הציבורית ניתח את הגידול במספר כלי הרכב הפרטיים בארץ, סלילת הכבישים והרחבתם ודפוסי הנסיעה של הישראלים וקבע: המדינה מעודדת בעקיפין העדפה של שימוש ברכב פרטי על תחבורה ציבורית.
  • למה הציבור לא משתמש בתחבורה הציבורית? בגלל רמת השירות
    מסקר של "תחבורה היום ומחר" לכבוד יום התחבורה הציבורית, עולה שמרכיב רמת השירות בתחבורה הציבורית הוא גורם מכריע במעבר לשימוש בה. 63% מהנשאלים ציינו שהם מגיעים לעבודה ברכב פרטי ורוב מוחלט של 90% טוען שכך הוא גם מגיע מהר יותר.
  • רק 1% מהנסיעות מדי יום מתבצעות באוטובוס
    מתוך סך הקילומטרים שעוברים הישראלים על הכבישים, משמש האוטובוס ל-1% בלבד. כך עולה מדו"ח שמפרסם הארגון הסביבתי "אדם, טבע ודין", הטוען כי ממשלת ישראל אחראית למשבר גדול בתחבורה ציבורית, ולתלות גוברת בנפט. עורכי הדו''ח מצביעים על מספר כשלים במדיניות התחבורה בישראל הגורמים להידוק התלות בנפט.