RSS

איכות הסביבה: פרוייקט

  • יוזמות הפחתת זיהום יכניסו 25 מיליון ש"ח בשנה
    שישה פרויקטים להפחתת פליטת גזי חממה, המייצגים חיסכון של 620 מיליון טונות פחמן דו-חמצני בשנה, אושרו על ידי הוועדה הלאומית למנגנון פיתוח נקי. היזמים יוכלו כעת לפנות לאו"ם ולסחור בחיסכון שלהם עם מפעלים בחו"ל שזיהמו מעל למכסה המותרת להם. עבור כל טונה CO2 שנחסכה לשנה יכולים היזמים לקבל 15 אירו.
  • יום הניקיון הבינלאומי
    ביום שני הקרוב, י' בחשון ה'תשס"ח, 22 באוקטובר 2007, יתקיים יום הניקיון הבינלאומי בחסות ארגון "Clean Up The World". מבצע הניקיון יתקיים בעשרות מוקדים וישובים ברחבי הארץ וייטלו בו חלק מתנדבים מכל המגזרים- יהודים, ערבים, נוצרים ובדווים, תלמידי בתי-ספר, חיילים, חניכי תנועות נוער, סטודנטים, עובדי חברות שונות ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
  • יום כדור הארץ הבינלאומי
    "יום כדור הארץ" מצויין בכל העולם משנת 1970 בכל שנה ב-22 לחודש אפריל כיום של מודעות לשמירה על כדור הארץ למען הדורות הבאים. אירועי יום כדור הארץ משמשים מוקד משיכה לאלפי אנשים ברחבי העולם, מפגש ושיח שנתי לעמותות סביבתיות, גופים ירוקים, אמנים ומיטב העוסקים בחשיבה סביבתית.