RSS

איכות הסביבה: תיירות

  • יותר שלג בהר ה"מון-בלאן" עקב התחממות כדור הארץ
    דורות של תלמידים צרפתים שיננו בגאווה בבתי הספר שהמון-בלאן הוא ההר הגבוה ביותר בצרפת ובמערב אירופה, ושגובהו 4,807 מטר. אבל מדידה שנערכה לאחרונה גילתה שההר גבה בשנתיים האחרונות בכ-2 מטרים, וגובהו כעת 4,810.90 מטר. התוספת מקורה בשכבה של שלג שנוספה לפסגתו, ומדענים מסבירים שדווקא התחממות כדור הארץ היא האחראית לכך.
  • הבעיה העיקרית של ים המלח: האדישות
    מפלס ים המלח צונח בהתמדה, הבולענים מאיימים להרוס את התשתיות הפיזיות והסביבתיות, פעילות המפעלים שסביבו מאיימת להציף את המלונות ואין בחינה רצינית של כל החלופות להזרמת מים לאגן, אבל הבעיה העיקרית של ים המלח היא העובדה שהאין גוף אחד שמרכז את הטיפול בעניין באופן מסודר.